กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10-15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อ 2535 โดยเริ่มผลิตครั้งแรกในครอบครัวต่อมาได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จนได้ทำการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน

สินค้าโอทอป