กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

ติดต่อ : นายอรุณ กำบัง

โทร : 01 7583514

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 12 พฤษภาคม 2543

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป