กลุ่มผลิตกระดาษใยกล้วยและใยสับปะรด

กลุ่มผลิตกระดาษใยกล้วยและใยสับปะรด

กลุ่มผลิตกระดาษใยกล้วยและใยสับปะรด

ติดต่อ : คุณจรูญ-คุณนิสากา

โทร : 01 4829496, 09 2420267

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2545 โดยเปิดอบรมงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทบรรจุภัณฑ์ 2 ครั้ง มีกลุ่มผู้สนใจเข้าอบรมรวม 80 คน และเริ่มทดลองผลิตกระดาษใยสับปะรดและกระดาษใยกล้วย โดยประดิษฐ์เครื่องจักรสำหรับหั่นต้นกล้วย และเครื่องจักรสำหรับปั่น

อาชีพหลัก

ทำกระดาษใยกล้วย

อาชีพเสริม

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยกล้วย

สินค้าโอทอป