กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล

ติดต่อ : นางชูชีพ อยู่ยงค์

โทร : 09 6146101 , 0 3269 1918

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 30 มีนาคม 2542 มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 27 คน การทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคน มีฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายผลิต จะมาทำงานทุกวัน มีการปันผลกำไร 1 เดือน/ครั้ง

สินค้าโอทอป