กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ

โทร : 06 0486700 , 032 548116

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

16 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2545

สินค้าโอทอป