กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์

กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์

กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์

ติดต่อ : นางลัดดาวัลย์ ธุว

โทร : 06 519 2889

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/ThanaratFlowers.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2543

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป