กลุ่มสตรีบ้านศรีนคร

กลุ่มสตรีบ้านศรีนคร

กลุ่มสตรีบ้านศรีนคร

ติดต่อ : นางรำเพย รักนุกูล

โทร : 08 1944 2469

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

24 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2544 เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ตำบลไชยราช และตำบลช้างแรก เกษตรกรมีอาชีพปลูกขิง บางปีราคาขิงตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ประธานกลุ่มเดิมเป็นผู้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอยู่แล้ว จึงคิดวิธีการแปรรูปขิง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตขิงมีทางออกในช่วงราคาขิงตก จึงรวมกลุ่มสตรีแปรรูปขิงในรูปแบบต่างๆ คือขิงดอง ขิงซอย

อาชีพหลัก

ทำสวน, ทำไร่

สินค้าโอทอป