กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอย

ติดต่อ : นางประดิษฐ์ เกตุแ

โทร : 032 536362

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 8 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 ได้จัดทำกันมาตั้งแต่รุ่นยาย และแม่ได้ทำต่อมา และได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

อาชีพหลัก

รับจ้าง

สินค้าโอทอป