กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

ติดต่อ : คุณน้ำอ้อย คงแก้ว

โทร : 08-9808-8028, 0-3269-9005

สินค้าโอทอป