กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย

กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย

กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย

ติดต่อ : นางอารมย์ ฉิมทอง

โทร : 032 622174, 087 0800797

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ 13 ส.ค. 2545

สินค้าโอทอป