ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อนอกสุราแช่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อนอกสุราแช่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อนอกสุราแช่

ติดต่อ : นายอภิชาติ พวงใหญ

โทร : 032 682005, 07 0728850

อีเมล: joe_p91@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ไวน์ผลไม้

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบัณฑิตของตำบลบ่อนอก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รวมตัวกันทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15% เป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบด้วยไวน์ 2 ชนิด และสาโทอีก 1 ชนิด ในปัจจุบันได้ทำการผลิตสุราขาว 35 ดีกรี เพิ่มอีก 1 ชนิด

สินค้าโอทอป