กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ :

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

53 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2539 เริ่มโดยการชวนเพื่อนๆ ที่เป็นแม่บ้านรวมตัวกัน เพื่อที่จะทำของฝากที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ทำเมี่ยงปลาสายไหม โดยรวมตัวกันได้ 20 คน ลงหุ้นคนละ 1,000 บาท ต่อมาตลาดขายดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มเป็น 40 คน และกำลังทำแพคกิ้งใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สินค้าโอทอป