กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ

ติดต่อ : คุณประกอบ มีสาย

โทร : 032 621743

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

การจัดการ

บ้านปลาน้ำมีวัตถุดิบมาก จึงคิดจัดตั้งกลุ่ม 29 คน รวมกัน โดยมีพัฒนาชุมชนดำเนินการให้

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป