หจก. ซีดีดี จำกัด

หจก. ซีดีดี จำกัด

หจก. ซีดีดี จำกัด

ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรีนิติ

โทร : 01 3830546

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ มกราคม 2546 ทางกลุ่มต้องการจัดตั้งกลุ่มผลิตสาโท และไวน์กระชายดำเพื่อ นตผ.ของตำบล อำเภอ จังหวัด ด้วยระเบียบบังคับว่าจะต้องเข้ากลุ่มสหกรณ์หรือจดทะเบียนเป็น หจก.ถึงจะผลิตสาโทและไวน์ได้กลุ่มจึงจัดตั้งกลุ่มเพื่อต้องการผลิตสาโทและไวน์ จึงร่วมก่อตั้งเป็น หจก. ผลิตสาโทและไวน์จำหน่ายตลอดมา

สินค้าโอทอป