โรงงานน้ำปลาช่วนฮวด

โรงงานน้ำปลาช่วนฮวด

โรงงานน้ำปลาช่วนฮวด

ติดต่อ : คุณธีระพนธ์ ประมง

โทร : 01 3784142

ข้อมูลทั่วไป

น้ำปลาตราโสม

ตราสินค้า : ตราโสม

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เดิมทำอาชีพประมงค์ เมื่อได้มามากจึงจำเป็นต้องดองปลา และเห็นว่าน้ำปลามีรสชาติดี หอม อร่อย จึงผลิตจำหน่ายมาเรื่อย ๆ

สินค้าโอทอป