กลุ่มเค้กคลองวาฬ

กลุ่มเค้กคลองวาฬ

กลุ่มเค้กคลองวาฬ

ติดต่อ : นางปราณี ประมงค์

โทร : 032 661224

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 5 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยทำกันเองในครอบครัว ต่อมามีลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงขยายงาน มีคนงาน 4 คน ทุนเริ่มต้น 100,000 บาท

อาชีพหลัก

ขายอาหาร

อาชีพเสริม

ทำขนมเค้ก

สินค้าโอทอป