กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลบางเสาธง

กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลบางเสาธง

กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลบางเสาธง

ติดต่อ : คุณประไพพรรณ แย้ม

โทร : 098-3691416

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ค้าขาย

สินค้าโอทอป