กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย

กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย

กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย

ติดต่อ : คุณชุติกาญจน์ จงผดุงเกียรติ

โทร : 032 554351, 081 942 6673

อีเมล: grandmom@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/Grandmomspa.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

35 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2543 มะพร้าวและว่านหางจระเข้ เป็นวัตถุดิบที่มีมากที่สุด และมีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย ครั้งหนึ่งเมื่อผลผลิตตกต่ำ เราจึงรวมตัวกันแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อช่วยเกษตรกรในจังหวัด จนถึงปัจจุบันนี้ถือว่ากลุ่มประสบความสำเร็จ

อาชีพหลัก

เกษตรกร

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป