กลุ่มศิลปชีพพิเศษจากป่านศรนารายณ์

กลุ่มศิลปชีพพิเศษจากป่านศรนารายณ์

กลุ่มศิลปชีพพิเศษจากป่านศรนารายณ์

ติดต่อ : นายด่วน ชุ่มแอ่น

โทร : 032 619007, 09 8882629

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ เดือนมกราคม 2530

สินค้าโอทอป