กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย

ติดต่อ : คุณสุรัตน์ อยู่สุ

โทร : 08-9944-7987, 0-4349-4291

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540

อาชีพหลัก

ผลิตกระเป๋า

สินค้าโอทอป