กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

ติดต่อ : คุณทวิช จรัสวัชริ

โทร : 01 9782990 , 076 272698

อีเมล: t_jarat@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

11 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2544

อาชีพหลัก

ค้าขาย

สินค้าโอทอป