กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก

ติดต่อ : นางภัณฑิลา เหมรัก

โทร : 08-1597-5223

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อพ.ศ 2545

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำผ้าบาติก

สินค้าโอทอป