ร้านแม่ศรีเมือง(ฮง)

ร้านแม่ศรีเมือง(ฮง)

ร้านแม่ศรีเมือง(ฮง)

ติดต่อ : คุณกรุณา รัตนการุ

โทร : 036 581699, 036 581199

โทรสาร : 036 581582

ข้อมูลทั่วไป

ขนมเปี๊ยะเมืองสิงห์

ตราสินค้า : แม่ศรีเมือง(ฮง)

การจัดการ

เริ่มทำกันมาตั้งแต่เตี่ยมาจากเมืองจีน มาอยู่เมืองไทย แล้วก็แต่งงานกับคุณแม่ซึ่งเป็นคนไทย คือ คุณแม่ศรีเมือง ก็ทำมาตลอด 50-60 ปี แล้วคุณกรุณา รัตนการุณย์พงศ์ มาสืบทอดอีก 20 กว่าปี รวมๆ ก็กว่า 80 ปีแล้ว นับว่าเป็นเจ้าเก่าของเมืองสิงห์อย่างแท้จริง ซึ่งต่อมากลายเป็นเอกลักษณ์ของฝากจากเมืองสิงห์บุรี

สินค้าโอทอป