กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ติดต่อ : คุณสุภาพ แก้วชาลี

โทร : 08-1037-0068

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

14 คน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป