กลุ่มพฤกษาแก้ว

กลุ่มพฤกษาแก้ว

กลุ่มพฤกษาแก้ว

ติดต่อ : นายชานนท์ สุพางค์

โทร : 09 1070550, 034 471140

อีเมล: chanon@floradecor.co.th

เว็บไซต์ : www.floradecor.co.th

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป