ONGKARAK WINE THAI CO ,LTD

ONGKARAK WINE THAI CO ,LTD

ONGKARAK WINE THAI CO ,LTD

ติดต่อ : คุณสมบูรณ์ บรรเลง

โทร : 08 1860 5852, 08 1869 5072

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ไวน์ผลไม้

ตราสินค้า : LA' YOUNG WINE และ ONG

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตอนแรกผลิตไวน์สตอเบอร์รี่ และต่อมาได้เพิ่มสายการผลิตมาเป็นผลิตไวน์ผลไม้หลาย ๆ ชนิด

สินค้าโอทอป