กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

ติดต่อ : คุณดวงเพ็ญ ตรงคง

โทร : 0 3739 8561

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 เริ่มจากรับงานจากจังหวัดสระบุรีมาทำในหมู่บ้านเมื่อสมาชิกในชุมชนเริ่มทำเองได้ จึงจัดตั้งเป็นกลุ่มของหมู่บ้านท่าแดงใช้ชื่อว่ากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

สินค้าโอทอป