ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

ติดต่อ : นางคำพันธ์ เนตรมา

โทร : 081 9713141 , 081 9712883

โทรสาร : 0-5629-0120

ข้อมูลทั่วไป

สุรากลั่น สาโท

ตราสินค้า : ตราม้าขาว

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2544

สินค้าโอทอป