ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

ติดต่อ : คุณอุปาทาน จิกิตศ

โทร : 0816827010

อีเมล: satarn.karnwik@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องใช้จากหนังนกกระจอกเทศ เช่น กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด ฯลฯ

วัตถุดิบ

หนังนกกระจอกเทศ

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2545

สินค้าโอทอป