วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและขนมไทย

ติดต่อ : นางสาวเสาวลักษณ์

โทร : 081 8863019, 086 2078735

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

สินค้าโอทอป