กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

ติดต่อ : นายเจริญ ขำสงค์

โทร : 08-6926-0730, 08-7197-9206

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป