กลุ่มแสงชัชวาลย์

กลุ่มแสงชัชวาลย์

กลุ่มแสงชัชวาลย์

ติดต่อ : คุณสมศรี ไม้ทองดี

โทร : 081 0391022 , 056 282092

อีเมล: plasaeng@gmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

16 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุมเมื่อปีพ.ศ. 2545

สินค้าโอทอป