ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

ติดต่อ : นางกมลรัตน์ พูลสวัสดิ์

โทร : 081-2814740, 056-323296

โทรสาร : 056 323297

อีเมล: maicity@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมะนาวน้ำหอม น้ำว่านกาบหอยมะนาว และผักปลอดสารพิษ

ตราสินค้า : GOOD FRESH

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2546

สินค้าโอทอป