กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก

ติดต่อ : นางพันธิพา ปิติวุฒิ

โทร : 053 611290, 089 4303219

อีเมล: Jin_Eji@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

13 คน

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป