กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร

กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร

กลุ่มผลิตสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร

ติดต่อ : คุณจักรพัฒน์ อุ่นหนาฝาคั่ง

โทร : 08 1409 0671

อีเมล: Jakarapat@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป