กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

ติดต่อ : คุณกมลลักษณ์ ศรีชุติโยทัย

โทร : 08-9840-7157, 0-4359-1167

อีเมล: kamollak_s@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

12 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป