บริษัท สิรินไทย เซรามิค จำกัด

บริษัท สิรินไทย เซรามิค จำกัด

บริษัท สิรินไทย เซรามิค จำกัด

ติดต่อ : นายสันธาน ชัยจินด

โทร : 0-3442-1142, 0-3442-1143

โทรสาร : 034 421145

อีเมล: sirinthai.com@sirinthai.com

เว็บไซต์ : www.sirinthai.com

ข้อมูลทั่วไป

ตุ๊กตาเซรามิค

ตราสินค้า : SIRIN

วัตถุดิบ

เซรามิค

สินค้าโอทอป