น้ำจิ้มสุกี้คุณปิ่น

น้ำจิ้มสุกี้คุณปิ่น

น้ำจิ้มสุกี้คุณปิ่น

ติดต่อ : นางลัดดา ณสกุล

โทร : 08-7189-0801, 0-5352-1362

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตน้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มซีฟู๊ด

ตราสินค้า : คุณปิ่น

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2542

สินค้าโอทอป