กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

ติดต่อ :

โทร : 087-2309022

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2545

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป