กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง

กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง

กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง

ติดต่อ : นางวิภา กิตติโชตน

โทร : 032 671149, 01 6257311

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ เดือนสิงหาคม 2547

สินค้าโอทอป