กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก

กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก

กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก

ติดต่อ : นายชลอ เจิมวงษ์รั

โทร : 01 6517117, 032 689188

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พ.ย.2546 มีคณะกรรมการ 25 คน บริหารงานตามฝ่ายต่างๆ พอครบ 1 ปี จะมีการปันผลให้สมาชิกกลุ่ม

สินค้าโอทอป