วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง

วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง

วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง

ติดต่อ : คุณรัชนี รัศมี

โทร : 08-6128-6284

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

185 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2545

สินค้าโอทอป