กลุ่มดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก

กลุ่มดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก

กลุ่มดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก

ติดต่อ : นางนัยนา ยอดแก้ว

โทร : 032 681362, 07 0348531

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5-10 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2546 ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศอเมริกา(สอนภาษาไทยที่กรุงวอชิงตัน) และได้จัดเตรียมการสอนศิลปะไทย โดยใช้การปั้นดอกไม้ไทยให้ชาวต่างชาติได้ชมและเมื่อเดินทางกลับมาก็ได้จัดทำงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อต้องการถ่ายทอดให้ชาวประจวบฯ ได้เรียนและจัดทำผลิตผลดอกไม้ไทยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดเราต่อไป

อาชีพหลัก

ขายอาหาร

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรมเขียนแผ่นป้ายโฆษณา, ทำสวนเกษตรแก้วมังกร

สินค้าโอทอป