กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์

กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์

กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์

ติดต่อ : คุณจินตนา เครือคำ

โทร : 085 0637692 , 085 0186084

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 1 ม.ค. 46 ประธานกลุ่มมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว จึงไปเรียน และได้นำความรู้ที่ได้มาฝึกหัดแม่บ้าน

อาชีพหลัก

แม่บ้านน.ร.นายสิบทบ.

สินค้าโอทอป