กลุ่มไทยรักไม้บางซื่อ

กลุ่มไทยรักไม้บางซื่อ

กลุ่มไทยรักไม้บางซื่อ

ติดต่อ : คุณคมจักร สิริวัล

โทร : 02 5854448 , 08 1622 4482

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป