กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์

กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์

กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์

ติดต่อ : คุณศิริวรรณ ยศมนต

โทร : 08-9065-7273, 0-3487-8557

อีเมล: Siriwanbenjarong@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำเครื่องเบญจรงค์

สินค้าโอทอป