กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง

กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง

กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง

ติดต่อ :

โทร : 086-8001544

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยมีนายพยงค์ ม่วงรุ่ง ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในวงการที่นอนมากว่า 10 ปี เป็นผู้ริเริ่มประกอบกิจการที่นอนในครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหลวงร่วมผลิตที่นอน จัดจำหน่ายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง จนเป็นที่แพร่หลาย รู้จักกันทั่วไป เพราะเล็งเห็นถึงคุณภาพที่นอนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มที่นอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ
- มีทัศนคติในการเลือกซื้อ และใช้ของที่ถูกต้อง
- ผลิตที่นอนคุณภาพในราคายุติธรรม
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท

สินค้าโอทอป