บริษัท ซีรอแยล ห้องเย็น จำกัด

บริษัท ซีรอแยล ห้องเย็น จำกัด

บริษัท ซีรอแยล ห้องเย็น จำกัด

ติดต่อ : คุณชัยพิพัฒน์ พฤก

โทร : 034 428346, 421777

โทรสาร : 034 840703

อีเมล: searoyal@csloxinfo.com

เว็บไซต์ : www.thaifrozenseafoods.com

ข้อมูลทั่วไป

ลูกชิ้นปลา

ตราสินค้า : ท๊อปซี

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เดิมผู้ก่อตั้ง และริเริ่มมีเพียงแม่บ้านในละแวกใกล้เคียงบริษัทจำนวน 3-4 คน ได้คิดค้น และพัฒนาสูตรโดยอาศัยภูมิปัญญา และยังอาศัยกำลังคน ไม่ใช้เครื่องจักร โดยได้ทดลองขยายในบริษัทก่อนเป็นที่แรก หลักจากนั้นจึงขยายตลาดไปบริเวณใกล้เคียง และจัดจำหน่ายผ่านไปยังซูปเปอร์มาร์เก็ตในเขต กทม. ภายใต้ตราสินค้า "ท๊อปซี" ในปัจจุบัน

สินค้าโอทอป