บริษัท เดอะแคชชูวี่ ภูเก็ต(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดอะแคชชูวี่ ภูเก็ต(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดอะแคชชูวี่ ภูเก็ต(ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อ : คุณศุภลักษณ์ สุหิ

โทร : 0-7627-2915-8, 08-1737-7789, 088-7607117

โทรสาร : 0-7627-2916

อีเมล: Cashewy_juice@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมะม่วงหิมพานต์ ตราแคชชูวี่

ตราสินค้า : แคชชูวี่ (Cashewy)

สินค้าโอทอป