อังคณาใบตาลแกลอรี่

อังคณาใบตาลแกลอรี่

อังคณาใบตาลแกลอรี่

ติดต่อ : นางอังคณา สุภาวงค

โทร : 053 578165, 06 5868348

อีเมล: contact@angkanabaithan.com

เว็บไซต์ : www.angkanabaithan.com

ข้อมูลทั่วไป

จักสานใบตาล

การจัดการ

บริษัทอังคณาใบตาลแกลอรี่จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นกำเนิดขึ้น จากการนำเอาลักษณะเด่นเฉพาะตัวของ ใบตาลใบไม้ไทยโบราณที่มีลวดลายและสีสรรสวยงามผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ รับการดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนถักทอ ด้วยความปราณีต บรรจง ของกลุ่มชาวบ้านตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน จึงได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ชั้น ยอดมีการออกแบบ ให้มีความทันสมัยผลมผลานกับลวดลายของ ใบตาลได้อย่าง
ลงตัว

สินค้าโอทอป